Blog > Komentarze do wpisu

-> 110 - komiks

0 tym i owym 110 czyli prospołeczny konkurs…

„Zaświeć przykładem i użyj swojej super-empatii!!!” to temat konkursu na komiks lub opowiadanie, który ogłasza Fundacja REPI. Jest skierowany do miłośników komiksu, sztuk plastycznych, literatury oraz wszystkich, którym umiejętność zrozumienia innych ludzi i zwierząt oraz zdolność współodczuwania z nimi ich uczuć i emocji nie jest obca i obojętna.

Krzysztof Kudrański – pomysłodawca Konkursu przekonuje, że Polacy to naród najmniej wspierający opp przez przekazywanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli uda się, przez zabawę i pasje dzieci i młodzieży, zaszczepić ideę wsparcia opp to za kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt lat będziemy szczycili się najbardziej świadomym społeczeństwem w tym zakresie.

Pracą konkursową może być gotowy komiks, scenariusz komiksu lub krótkie opowiadanie. Prace graficzne w formacie A-4 nie mogą przekraczać 4 stron (plansz) oraz powinny tworzyć zamkniętą całość. Mogą być wykonane różnymi technikami: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia. Pracą literacką powinien być wydrukowany dokument tekstowy o objętości nie większej niż 2 strony formatu A-4 oraz dokument w wersji elektronicznej w formacie .DOC zgodnym z Microsoft Word 97. Czcionka Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,0, marginesy – 2,5 cm. Warunkiem dopuszczenia pracy do oceny przez Jury jest uwzględnienie w komiksie, scenariuszu czy opowiadaniu bohatera – Superprocenta, którego postać jest załączona do regulaminu. Na prace czekamy do 20 stycznia 2013 r.

Fundacja przeznaczyła na nagrody w konkursie nie małą kwotę, bo aż 3000,00 zł – mówi Prezes Zarządu Fundacji Tomasz E. Wardzała. Chcemy w ten sposób zachęcić osoby z wszystkich grup wiekowych do prospołecznego myślenia. Działania podejmowane dziś będą przynosiły owoce za rok, za dwa, a także za dziesięć i za dwa pokolenia.
Regulamin Konkursu można znaleźć na stronie www.repi.pl.
Patronat nad konkursem objęli już Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i prof. dr hab. Bożena Muchacka Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Fundacja REPI prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II przy ulicy Hodowlanej 6 w Tarnowie, organizuje konferencje naukowe i szkoleniowe, wydaje publikacje z zakresu wychowania, pracy i niepełnosprawności, organizuje ogólnopolskie imprezy integracyjne i sportowe. Działania Fundacji można wesprzeć darami rzeczowymi, pieniężnymi, pracą oraz przekazując 1% podatku wpisując w zeznaniu podatkowym nr KRS 0000340823.

 


środa, 19 grudnia 2012, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • -> 162 – urodziny

    O tym i owym 162 czyli urodziny województwa. Onegdaj, w sobotę województwo tarnowskie obchodziłoby 38. urodziny. Obchodziłoby, gdyby nie przestało istnieć. Stał

  • - >161 - Józef Szujski

    O tym i owym 161 czyli odsłonięcie pomnika. 127 lat temu – 1 czerwca 1886 roku przed gmachem tarnowskiego gimnazjum odsłonięto pomnik Józefa Szujskiego dł

  • -> 113 - remanent

    O tym i owym 113 czyli ostatnie rocznice... Dokładnie 239 lat temu, 29 grudnia 1773 roku w tarnowskim ratuszu radni złożyli przysięgę na wierność monarchii habs

NOWA ODSŁONA!


tarnowski kurier kulturalny: