Blog > Komentarze do wpisu

-> 109 - Szpital

O tym i owym 109 czyli 177 lat temu…

17 grudnia dwa lata temu 175--lecie świętował Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika. Szpital został założony w budynku nieczynnego, starego browaru księcia Sanguszkiw1835 roku, tj. w okresie szalejącej epidemii tyfusu i cholery oraz klęski powodzi i głodu. W początkowym okresie był to zaledwie jeden budynek z 12 salami dla chorych na około 50 łóżek. W1849r. Szpital odpowiadał już wymogom sanitarnym obowiązującym w Austro - Wegrzech. Dokonana w latach 1860-1865 rozbudowa placówki spowodowała, iż możliwe było zorganizowanie dwóch oddziałów szpitalnych: internistycznego oraz chirurgiczno-operacyjnego z pododdziałem położniczym. Szpital mając 36 sal chorych na 168 łóżek stał się jednym z największych w Galicji. W latach 1907-1913 wybudowany został nowy pawilon chirurgiczny oraz rozbudowano i zmodernizowano stare budynki.

W 1938 roku placówka miała już pięć budynków na 300 łóżek, a rocznie hospitalizowano tu ponad 5300 chorych. Okres drugiej wojny światowej był dla szpitala czasem wyjątkowo trudnym. W pierwszych dniach września 1939 r. obiekty szpitalne zostały zbombardowane, a niemal cały zespół wraz z częścią rannych i chorych został ewakuowany. Część chorych, którzy nie pomieścili się w samochodach, a przeżyli, przeniesiono do pomieszczeń szpitala żydowskiego, po drugiej stronie ulicy. w 1945 roku szpital był w stanie kompletnej dewastacji. Przez kilka pierwszych tygodni po wyjściu Niemców z Tarnowa szpital nie nadawał się do użytku. Budynki szpitalne odbudowano w latach1945-1955.Po podniesieniu z ruin szpital licząc 634 łóżek stał się drugim pod względem wielkości szpitalem w województwie krakowskim.

(pik – za ssz.tar.pl)


poniedziałek, 17 grudnia 2012, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • -> 162 – urodziny

    O tym i owym 162 czyli urodziny województwa. Onegdaj, w sobotę województwo tarnowskie obchodziłoby 38. urodziny. Obchodziłoby, gdyby nie przestało istnieć. Stał

  • - >161 - Józef Szujski

    O tym i owym 161 czyli odsłonięcie pomnika. 127 lat temu – 1 czerwca 1886 roku przed gmachem tarnowskiego gimnazjum odsłonięto pomnik Józefa Szujskiego dł

  • -> 113 - remanent

    O tym i owym 113 czyli ostatnie rocznice... Dokładnie 239 lat temu, 29 grudnia 1773 roku w tarnowskim ratuszu radni złożyli przysięgę na wierność monarchii habs

NOWA ODSŁONA!


tarnowski kurier kulturalny: