Blog > Komentarze do wpisu

-> 108 – 13.XII.1981

O tym i owym 108 czyli o wojnie z narodem…

Pułkownik Ryszard Kukliński przekazał Stanom Zjednoczonym informacje dotyczące wprowadzenia stanu wojennego. W Sztabie Generalnym pełnił rolę jednoosobowego, roboczego sekretariatu kierownictwa MON ds. przygotowań stanu wojennego. "18 kwietnia 1981 roku, w Sztabie Zjednoczonych Sił Zbrojnych w Moskwie, marszałek Kulikow przeprowadził odprawę z grupą 60-80 członków tego sztabu i oświadczył im, że na prośbę rządu PRL zostają skierowani do Polski, aby udzielić pomocy polskim komunistom" - powiedział pułkownik Kukliński w wywiadzie "Wojna z Narodem" udzielonym "Kulturze" w 1987 roku.
Ryszard Kukliński przekazał te informacje Stanom Zjednoczonym, ale spotkał się z krytyką, dlaczego ta informacja nie trafiła do działaczy "Solidarności". Tak tłumaczył swoją decyzję: "Nie miałem najmniejszej wątpliwości, że ujawnienie planów uderzenia nie mogło ich w najmniejszym stopniu udaremnić lub choćby opóźnić. Mogło je tylko przyspieszyć. (...) Jeśliby w to ostrzeżenie "Solidarność" uwierzyła, wówczas niemal na pewno doszłoby do (...) zorganizowania oporu w setkach fabryk i uczelni. Wiedziałem, że dla złamania masowego oporu i osiągnięcia szybkiego sukcesu musiałyby nastąpić uderzenia sił pancernych, przede wszystkim czołgów. Do akcji wkroczyłyby również, pozostające w strategicznych rezerwach, dywizje radzieckie, a nawet czeskie i niemieckie. Skończyłoby się to nieprawdopodobną masakrą. (...) Zdawałem sobie sprawę, że powstrzymanie się od takiego ostrzeżenia może spotkać się w przyszłości z krytyką. Gdyby jednak moje obawy się spełniły, koszty poniosłoby społeczeństwo".
Według Ryszarda Kuklińskiego, gen. Wojciech Jaruzelski na przełomie października i listopada 1981 roku wysnuł następujący wniosek z informacji o tym, że ktoś z jego najbliższych współpracowników przekazuje Amerykanom tajemnice wojskowe: "W związku z tym, że nasze plany przeciekły na Zachód, musimy być przygotowani na dużo większe trudności. Jest bowiem pewne, że jeśli "Solidarność" zostanie ostrzeżona, to podejmie uprzedzające akcje obronne (...). Gdybyśmy do tego dopuścili (...) to naszych sił może nie wystarczyć i będą musieli pomóc nam inni".
Przekazanie przez pułkownika Ryszarda Kuklińskiego planów wprowadzenia stanu wojennego jest powodem umieszczenia w Izbie Pamięci Pułkownika Kuklińskiego ekspozycji "Stan wojenny 1981-1983 w dokumentach". Ta opierająca się na zbiorach pochodzących z Archiwum Akt Nowych wystawa składa się z dwunastu plansz. Ukazuje przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego, sposób, w jaki działały władze PRL wobec "Solidarności", represje wobec społeczeństwa, opór Polaków wobec represji komunistów. Oddzielna część jest poświęcona tym, którzy byli więzieni i represjonowani w okresie stanu wojennego. I tu na marginesie dodam, że wyrok skazujący mojego ojca Józefa Szaniawskiego na 10 lat więzienia za współpracę z Radiem Wolna Europa był wynikiem dokręcania śruby przez komunistów już po formalnym zakończeniu stanu wojennego. Wystawa w Izbie Pamięci Pułkownika Kuklińskiego przedstawia także prasę podziemną oraz humor i satyrę w czasie stanu wojennego - jak społeczeństwo próbowało psychicznie podnieść się w czasie tych trudnych lat. Na kilku planszach zaprezentowane są także dokumenty świadczące o reakcji Zachodu na stan wojenny oraz Polonii.

Filip Frąckowiak
Autor jest dyrektorem Izby Pamięci Pułkownika Kuklińskiego.


piątek, 14 grudnia 2012, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • -> 162 – urodziny

    O tym i owym 162 czyli urodziny województwa. Onegdaj, w sobotę województwo tarnowskie obchodziłoby 38. urodziny. Obchodziłoby, gdyby nie przestało istnieć. Stał

  • - >161 - Józef Szujski

    O tym i owym 161 czyli odsłonięcie pomnika. 127 lat temu – 1 czerwca 1886 roku przed gmachem tarnowskiego gimnazjum odsłonięto pomnik Józefa Szujskiego dł

  • -> 113 - remanent

    O tym i owym 113 czyli ostatnie rocznice... Dokładnie 239 lat temu, 29 grudnia 1773 roku w tarnowskim ratuszu radni złożyli przysięgę na wierność monarchii habs

NOWA ODSŁONA!


tarnowski kurier kulturalny: